Pravidla soutěže

Organizátorem soutěže a vyhlašovatelem je portál Svět-zvířat.cz. Účastníkem soutěže může být každý uživatel portálu, který zašle fotografii na uvedenou adresu spolu se všemi uvedenými kontaktními údaji, které slouží pro případné zaslání výhry a nebudou poskytnuty třetí osobě.

 

Pravidla fotosoutěže:

-          Odesláním fotografie účastník souhlasí s pravidly soutěže

-          účastník fotosoutěže prohlašuje, že fotografii pořídil sám, nebo má písemný souhlas autora k jejímu šíření. Prohlašuje také, že případné osoby zachycené na snímku souhlasí s jeho zveřejněním na portálu svet-zvirat.cz. V případě, že tomu tak není, vystavuje se účastník riziku spojeném s porušováním autorských práv se všemi důsledky. Zodpovědnost za fotografii nese pouze účastník.

-          Fotografii posílejte na email martina@svet-zvirat.cz

-         Ke každé fotografii připojte vaše jméno, doručovací adresu, email, jméno popřípadě plemeno zvířete. Pokud některé informace budou chybět, fotografie nebude zařazena.

-          Fotografie zasílejte ve formátech jpg,jpeg o maximální velikosti 500kB

-          Jeden účastník může zaslat pouze jednu fotografii

-          Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s tématem, popřípadě nebudou mít odpovídající kvalitu či budou porušovat etiku.

-          Ze soutěže budou také vyloučeny fotomontáže a jim podobné fotografické koláže

-          Všechny fotografie zaslané do soutěže se po ukončení soutěže stávají majetkem organizátora soutěže, který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a použití bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití.

-          Vyhodnocení soutěže se uskuteční po uvedeném termínu a  na základě hlasů návštěvníků portálů svet-zvirat.cz . Výherci budou následně kontaktováni administrátorem svet-zvirat.cz

 

Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže - neuvedou požadované kontaktní údaje, neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jinak porušovat pravidla fotosoutěže, budou zasílat neetické fotografie či jiné fotografie porušující zákony.

Účast v soutěži je dobrovolná. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty. Vyhlašovatel má právo po předchozím upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním odpovědí do soutěže zároveň stvrzuji, že souhlasím se zařazením, správou, zpracováním a uchováním mnou poskytnutých osobních údajů společností . v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

Vyhledávání

dokumenty        inzeráty

Newsletter