Zoologická zahrada Vyškov

Adresa: Cukrovarská 9, Vyškov 682 01
Telefon: +420 608 771 016, fax: +420 517 346 356
E-mail: zoopark@zoo-vyskov.czweb: www.zoo-vyskov.cz

Základní informace

Vyškov je nevelké moravské město nedaleko Brna, kde by jen málokdo hledal zoologickou zahradu. Svou rozlohou malá, ale pro návštěvníky a zejména děti velmi příjemná ZOO se nachází v těsném sousedství centra města asi deset minut chůze od autobusového či vlakového nádraží.

Původní Koutek živé přírody byl založen v dubnu 1965 panem Zdeňkem Sokolíčkem a 8.srpna téhož roku za přítomnosti stovek vyškovských občanů slavnostně otevřen. Vše bylo provedeno svépomocí v tehdejší „dobrovolné“ akci zvané „Z“, jak dokumentuje mnoho dochovaných fotografií. Zdeněk Sokolíček byl neúnavným nadšencem a propagátorem chovu ohrožených druhů živočichů a přenášel svou lásku ke zvířatům na děti a mládež. Přispěl k tomu, že zookoutek se stával známým po celé republice i v zahraničí a navštěvovalo ho oproti dnešku mnoho populárních osobností, o čemž svědčí dochované návštěvní deníky pana Sokolíčka.

Již od svého vzniku se koutek živé přírody zaměřil na chov drobných domácích i divoce žijících živočichů z celého světa. Nebylo jednoduché v tehdejší době nepřející mnoho výjezdům a kontaktům se zahraničím získávat zvířata z cizích zemí a tak se postupně začala orientace této malé zoologické zahrady zaměřovat na primitivní a původní domácí zvířata. Vždyť bez cílevědomé chovatelské práce by zřejmě mnohá plemena i druhy dnes již vymizely.

Během svého trvání procházela zahrada obdobím rozkvětu, ale i doslova živoření a zřejmě nejkritičtějším byl rok 1990. Právě tehdy se rozhodovalo, zda zdevastovanou zahradu, která sloužila převážně jako zimoviště pro zvířata z cirkusů a zvěřinců zrušit, nebo právě naopak do ní investovat nemalé prostředky a zachovat ji. Naštěstí pro ZOO zvítězil zdravý rozum a byla zvolena druhá varianta. Od této doby se datuje vznik novodobé zoologické zahrady, kdy došlo k jejímu rozvoji a zvelebení. Příchodem nového ředitele Josefa Kachlíka se počal v plné míře realizovat záměr, vybudovat z této zahrady moderní ZOO specializovanou na chov primitivních druhů a plemen domácích zvířat z celého světa. Přes prvopočáteční nedůvěru tehdejšího městského zastupitelstva se podařilo do dnešních dnů mnohé.

Vše začalo rekonstrukcí staré stodoly a vybudováním nových provozních cest a návštěvnických chodníků. Následovala výstavba celého vstupního areálu včetně pokladny, sociálního zařízení pro veřejnost a malého bufetu. Byl zrekonstruován starý kravín mimo areálu zooparku na zimoviště. Od roku 1996 našla velká zvířata svůj domov v nových výbězích se srubovým ustájením v horní části zoologické zahrady. Největší atrakcí se stal Dvoreček naší babičky (Babiččin dvoreček), který navozuje atmosféru selského dvora a kde přicházejí návštěvníci do přímého kontaktu s chovanými kozami, ovcemi, prasátky i drůbeží a jejich mláďaty. Zvířata na dvorečku se velmi brzy spřátelí se všemi lidmi, kteří jsou na ně hodní a nadměrně je neomezují ve volném pohybu.

Jednou z významných staveb, důležitých pro samotný provoz zoologické zahrady, byla v roce 1999 dokončená správní budova s garážemi, dílnou a výukovým sálem s moderní audio a video technikou. Rok na to přibyla poslední nezbytná stavba obsahující sociální zázemí pro ošetřovatele zvířat, veterinární ošetřovnu, přípravnu a sklad krmiv,chladící a mrazící box, včetně boxu kafilerního.

V roce 2000 jsme otevřeli zrekonstruované výběhy a obytné stáje srubového typu pro velká zvířata ve spodní části zahrady sousedící se sídlištěm Palánek, což přispělo pozitivně ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele žijící v této lokalitě. Zrušili jsme všechny mříže a ploty a oddělili návštěvníky od chovaných zvířat pouze suchými příkopy, takže oboustranný pohled se stal přirozeným a nic jej neruší. V roce následujícím jsme provedli stejné úpravy i na výbězích v horní části ZOO.

V rámci zvětšení prohlídkových ploch a v návaznosti na plán rozvoje zooparku byl rekultivován pozemek za ZOO směrem k cukrovarským kalům, kde vznikly v roce 2006 nové rozlehlé výběhy pro velká zvířata Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Největší investiční akce v dějinách ZOO byla dokončena v roce 2006. Prostředky poskytnuté z dlouhodobého plánu rozvoje ZOO parku Vyškov původně rozdělené do pěti let byly sdruženy a napomohly tak k realizaci stavby již zmíněných nových výběhů, nového vstupního areálu s pokladnou, sociálním zázemím pro veřejnost a prodejnou suvenýrů, velkokapacitního parkoviště, vyhlídkové terasy a dětského hřiště. Součástí nových ploch je i hotel s restaurací, který je v soukromých rukou.

Postupně instalujeme různé dětské atrakce, které se těší čím dál větší oblibě. Dřevěné plastiky ve tvaru koně, krokodýla, hrocha, jezevčíka, ovečky či volského potahu slouží jako houpačky, prolézačky, kladiny a podobně. Po celou dobu probíhají průběžné opravy a úpravy stávajících chovatelských zařízení a expozic.

Prostředí zahrady jsme zatraktivnili malými vodními plochami propojenými umělým kaskádovitým potůčkem, původní ovocné stromy jsme nahradili různými i exotickými druhy dřevin a jiných rostlin.

Trhákem sezóny 2006 se bezpochyby stalo otevření největšího DinoParku v České republice i na Slovensku s 28 prehistorickými zvířaty v životní velikosti, která jsou všechna ozvučena a tři z nich se i pohybují. Součástí DinoParku je 3D kino, které vás po nasazení speciálních brýlí v trojrozměrné projekci seznámí se vznikem života na zemi a uvede do doby dinosaurů, naučná stezka, paleontologické hřiště pro děti. Unikátem světového významu je V DinoParku umístěná druhohorní rostlina WOLEMIA NOBILIS. Pro botanika je setkání s tímto druhem pravěké borovice totéž, co pro biologa setkání se skutečným živým dinosaurem. Rostlina žila na zemi před 175 miliony lety.

Mapa

[mapa]

 

Fotogalerie

Vyhledávání

dokumenty        inzeráty

Newsletter